Les derniers trails

Superdévoluy et la Joue Du Loup : Le Canyon
DH
DH
1
1
-515m
6,0km
6,0km
Superdévoluy et la Joue Du Loup : North Shore
DH
DH
3
3
-200m
1,0km
1,0km
Superdévoluy et la Joue Du Loup : le Bois
DH
DH
1
1
-400m
3,0km
3,0km
Superdévoluy et la Joue Du Loup : Col de Rabou
All-mountain
All-mountain
1
1
1 1 +900m +900m
-900m
23,0km
23,0km
Superdévoluy et la Joue Du Loup : Boucle enduro
Enduro
Enduro
2
1
2 1 +350m +350m
-350m
10,0km
10,0km
Superdévoluy et la Joue Du Loup : Bois de Boucherac et de Malmort
Enduro
Enduro
1
1
1 1 +136m +136m
-583m
10,0km
10,0km
Verzy-Verzenay-Villers Marmery : La Bunker
Enduro
Enduro
-60m
0,4km
0,4km
Moncheaux : Pump Track
Pump Track
Pump Track 3
0,3km
0,3km
Bike Park Auxon : Penaux's
Freeride
Freeride
1
1 +5m +5m
-105m
0,6km
0,6km
Bike Park Auxon : Rockwall
Freeride
Freeride
-70m
0,3km
0,3km